Kenyaki
Thông tin cá nhân
Kenyaki
Xảo cửa cưa
Nam
07/03/1989
free lancer
19/05/2015
Thông tin liên hệ
oscorp
Kaneki.kenyaki
01675408527
From SG 64 bùi thị xuân Lên năm 18 với 2 bằng tay trắng quyết tâm thành lập 1 băng đảng