Kynztatz
Thông tin cá nhân
Kynztatz
Lưu Chí Đạt
Nam
07/12/1988
Pha chế
20/06/2016
Thông tin liên hệ
Quảng Đông TQ
Kynz
0921967003
abc