silence02
Thông tin cá nhân
silence02
Lặng.....
Nam
11/08/2001
lười
15/12/2016
Thông tin liên hệ
Đâu đó trong dải ngân hà
696969696969