dongta01234
Thành viên này đã bị khóa vĩnh viễn
Lý do: dùng từ ngữ thô tục xúc phạm người khác
Người khóa: Amydang1988
Thông tin cá nhân
dongta01234
Tokisaki Kurumi
Không xác định
09/06/2018
?????
09/06/2018
Thông tin liên hệ
?????
?????
?????
?????