thebreakerwave
Thành viên này đã bị khóa vĩnh viễn
Lý do: ngu/ do not unban
Người khóa: Minhbagiang
Thông tin cá nhân
thebreakerwave
not wick
Nam
01/01/0001
bdsm ủmbella. lấy phép ủmbella trừ ủmbelaa
03/06/2019
Thông tin liên hệ
tiên thiên có +, 5 là thái cực. Hậu thiên 4 góc chỉ 9
seducers
deceived
Khôn như rắn và đơn sơ như bồ câu