haruka1230
Thông tin cá nhân
haruka1230
Haruka1230
Nam
27/11/1999
Sinh viên
22/07/2014
Thông tin liên hệ
Ha Noi
0919829256
NGU = Never Give Up