Navel
Thông tin cá nhân
Navel
Song Ngư
Nam
12/03/1994
Làm tạp nham
06/04/2015
Thông tin liên hệ
Kiên Giang
lovetech113@yahoo.com
lovetech333@gmail.com
:lol:
Onl face 27/24h, pm phát rep luôn :v