ndmt123456
Thông tin cá nhân
ndmt123456
Quý Bửu tuổi đôi mươi
Nam
21/04/2015
nghĩa vụ 5 năm rồi phục vụ quân đội đến lúc nghỉ hưu
21/04/2015
Thông tin liên hệ
BigC-ityboi
0968341399