dark_vergil
Thông tin cá nhân
dark_vergil
Cao Trần Hữu Lộc
Nam
16/05/1993
Chém gió
03/02/2012
Thông tin liên hệ
Long An
darkk.vergil_noah
01677914151