heongocboxitz
Thông tin cá nhân
heongocboxitz
heongocboxitz
Nữ
09/06/1995
học sinh trung học
07/05/2012
Thông tin liên hệ
đỉnh ngọn núi của dòng họ Zoldyck
chua có
không có
01217683489
mê truyện!^^ dù bất cứ thể loại nào cũng phải thử vào mới biết...khà khà
Thành tích
Tên truyện Số chương Số lượt xem
78 273566
25 55455
3 39150
67 613226
15 192252
2 67430
1 27290
76 283842
31 146356
2 40735
2 65421
12. RG Veda
44 64328
6 70146
6 44189
5 34700
3 38797
4 35274
17 61490
4 68959
11 40844
1 2
loading...

Đang tải...

loading...

Đang tải...