numbuh1
Thông tin cá nhân
numbuh1
numbuh1
Nam
22/03/1995
28/08/2015
Thông tin liên hệ
Thanh niên làm việc 1 mình vừa gánh 3 project truyện vừa gánh thêm một page facebook tin tức nhảm về Doto <(")
Thành tích
Tên truyện Số chương Số lượt xem
26 172537
8 29444
4 28995
197 276619
1 9410
1 7925
8 38460
216 1888357
20 103667
10. CasinoGui
33 166359
1
loading...

Đang tải...

loading...

Đang tải...