numbuh1
Thông tin cá nhân
numbuh1
numbuh1
Nam
22/03/1995
28/08/2015
Thông tin liên hệ
Thanh niên làm việc 1 mình vừa gánh 3 project truyện vừa gánh thêm một page facebook tin tức nhảm về Doto <(")
Thành tích
Tên truyện Số chương Số lượt xem
26 166843
8 24256
4 23970
197 268579
1 1989
194 1438688
1
loading...

Đang tải...

loading...

Đang tải...