Tian.Rex
Thông tin cá nhân
Tian.Rex
Tian Rex
Nam
11/04/1993
Data Analyst
Thông tin liên hệ
Hồ Chí Minh
******
Thành tích
Tên truyện Số chương Số lượt xem
49 161232
31 249725
33 415175
4. Uzumaki
19 452925
52 304999
102 465735
8 109788
8. Banya
38 255387
44 345275
1 14233
17 82930
2 44050
13. Air Gear
358 1735158
100 971041
68 453782
143 1856368
19 404101
214 1357950
163 568277
62 296214
1 2
loading...

Đang tải...

loading...

Đang tải...