Tian.Rex
Thông tin cá nhân
Tian.Rex
Tian Rex
Nam
11/04/1993
Data Analyst
03/02/2012
Thông tin liên hệ
Hồ Chí Minh
Thành tích
Tên truyện Số chương Số lượt xem
49 155150
31 242936
33 393650
4. Uzumaki
19 389548
52 294353
102 448531
8 107746
8. Banya
38 250575
44 337729
1 10344
17 81024
2 42676
13. Air Gear
358 1674650
100 950701
68 442198
143 1748954
19 389711
214 1314794
163 511990
62 286963
1 2
loading...

Đang tải...

loading...

Đang tải...