DarkAngelsGroup
Thông tin cá nhân
DarkAngelsGroup
Dark Angels Group
Nam
21/08/2010
Manga Translation Group
03/02/2012
Thông tin liên hệ
darkangelsgroup.com
Thành tích
Tên truyện Số chương Số lượt xem
15 92967
13 61429
12 23654
11 93672
25 134431
32 194316
75 861161
25 138707
87 336505
10. Hetakoi
59 1200717
29 207948
38 281830
16 122338
1
loading...

Đang tải...

loading...

Đang tải...