marysongngu
Thông tin cá nhân
marysongngu
Mary-kun
Nữ
12/03/2016
Otaku, Otaku và Otaku, chủ yếu là Otaku dưới trướng Gorilla-sensei
22/03/2016
Thông tin liên hệ
Long Khánh, Đồng Nai
01656615676
Lên đây đàn đúm với bọn otaku khác cho vui. Muốn vẽ truyện mà vẽ xấu nên chuyển sang dịch truyện và viết truyện. Qua wordpress ủng hộ fan Gintama nha mậu ngừi ^^