cailongithe
Thành viên này đã bị khóa vĩnh viễn
Lý do: để cái tên vô văn hóa !!!
Người khóa: akiragosho
Thông tin cá nhân
cailongithe
Cái lồn gì thế !?
Không xác định
01/01/0001
21/10/2016
Thông tin liên hệ
Bắt hiếp