tuanxfw2
Thông tin cá nhân
tuanxfw2
NBT
Nam
05/02/1997
Edit dạo, solo-er, Mod tại blogtruyen.
Thông tin liên hệ
******
094772xxxx
Giải quyết các vấn đề như: -Fix truyện die. -Các vấn đề liên quan tới upload truyện. -Phân quyền upload chung truyện khi bạn muốn làm tiếp một bộ nào đó. -Cấp quyền ghim truyện nếu truyện của bạn nổi bật hoặc để credit blogtruyen.
Thành tích
Tên truyện Số chương Số lượt xem
40 126839
110 568638
3. Lessa
58 508517
27 560097
5. Hive
243 3452368
147 1662411
1
loading...

Đang tải...

loading...

Đang tải...