tuanxfw2
Thông tin cá nhân
tuanxfw2
Tuấn NBT
Nam
05/02/1997
Edit dạo, solo-er, Mod tại blogtruyen.
19/04/2017
Thông tin liên hệ
editnbt@gmail.com
0947724xxx
Nghề tay phải: -Dịch truyện solo Nghề tay trái: Mod blogtruyen Chuyên giải quyết các vấn đề như: -Fix truyện die. -Các vấn đề liên quan tới upload truyện. -Phân quyền upload chung truyện khi bạn muốn làm tiếp một bộ nào đó. -Cấp quyền ghim truyện nếu truyện của bạn nổi bật hoặc để credit blogtruyen.
Thành tích
Tên truyện Số chương Số lượt xem
1. Hive
243 3020449
27 513509
40 106465
147 1498242
5. Lessa
58 445989
110 505498
1
loading...

Đang tải...

loading...

Đang tải...