ndimpulse
Thông tin cá nhân
ndimpulse
GhostBlade
Nam
25/11/1995
Học sinh
30/01/2012
Thông tin liên hệ
Hà Nội
0946540137