hieunguyen2110
Thông tin cá nhân
hieunguyen2110
hieu nguyen comic
Nam
21/10/1991
Hoạ sĩ truyện tranh rởm
23/04/2018
Thông tin liên hệ
Tớ học vẽ và nghiên cứu vẽ truyện tranh tự do. Tớ thích tầm xàm và làm chuyện thừa hơi.