anhlacondi123
Thông tin cá nhân
anhlacondi123
ϟϟ✠卐Klaus卐Alder卐✠ϟϟ
Nam
16/02/1904
Quốc Trưởng mới của Đức Quốc xã
23/05/2018
Thông tin liên hệ
Mặt trăng
T?i m?t
T?i m?t
T?i m?t
Der große Führer von Nazi.Heil Alder, neuer Anführer von Nazi