pentasuper123
Thành viên này đã bị khóa vĩnh viễn
Lý do: chỉnh sửa truyện lung tung ( ờ định làm blogtruyen này dính phốt à )
Người khóa: Minhbagiang
Thông tin cá nhân
pentasuper123
[ĐÃ XÓA TÀI KHOẢN]
Nam
17/04/1998
02/06/2018
Thông tin liên hệ
Tên chính thức:The God Slayer Emperor(Sát Thần Đế Vương) Sở thích :đổi tên liên tục