mirasan
Thông tin cá nhân
mirasan
oh yêah
Nam
01/01/0001
13/08/2018
Thông tin liên hệ
Luật đồng nhất (bản chất A=A) chỉ đúng khi sự vật và hiện tượng đứng yên, mà điều này thì không biện chứng vì sự vật và hiện tượng luôn vận động (đổi mới), mà nếu vận động thì nó không thể đồng nhất với chính nó được nữa. Trong khi đó, quy luật về bản chất của triết lý âm dương là trong âm có dương, trong dương có âm, tức là trong A đã có B rồi.
Thành tích
Tên truyện Số chương Số lượt xem
5 11371
2 39390
2 20392
1 57717
1 2557
1 13410
1
loading...

Đang tải...

loading...

Đang tải...