theninganhem
Thành viên này đã bị khóa vĩnh viễn
Lý do: nick hạ đẳng
Người khóa: quantri
Thông tin cá nhân
theninganhem
JackyTorum
Nữ
01/01/0001
Hà Nội
Thông tin liên hệ
******
không có cho dc :3
dân cuồng mèo :3 thích đi bú phốt thiên hạ '-'