ngankvn
Thông tin cá nhân
ngankvn
Ngankvn
Nam
31/03/1988
Admin BlogTruyen.Com
01/01/2012
Thông tin liên hệ
Tây Ninh
ngankvn
ngankvn
0122.452.xxxx
Trùm cuối blogtruyen.com
Thành tích
Tên truyện Số chương Số lượt xem
1 182972
258 5762435
123 1418826
1 18464
1 23829
1 20495
1 23350
2 31491
1 21853
1 27221
1 34190
1 25607
9 23087
4 149063
1 44871
1 22655
252 4634771
134 1086077
64 412755
4 38322
1 2 3 4 5 6 7 8
loading...

Đang tải...

loading...

Đang tải...