ngankvn
Thông tin cá nhân
ngankvn
Ngankvn
Nam
31/03/1988
Admin BlogTruyen.Com
01/01/2012
Thông tin liên hệ
Tây Ninh
ngankvn
ngankvn
0122.452.xxxx
Trùm cuối blogtruyen.com
Thành tích
Tên truyện Số chương Số lượt xem
1 24953
1 26512
1 29417
1 28029
1 33528
1 40526
1 31768
1 51178
1 28511
9 163861
65 938665
1 11907
12 7921
1 28297
1 12062
24 54454
83 944842
12 14095
4 7911
13 9470
1 2 3 4 5 6 7 8
loading...

Đang tải...

loading...

Đang tải...