ngankvn
Thông tin cá nhân
ngankvn
Ngankvn
Nam
31/03/1988
Admin BlogTruyen.Com
01/01/2012
Thông tin liên hệ
Tây Ninh
ngankvn
ngankvn
0122.452.xxxx
Trùm cuối blogtruyen.com
Thành tích
Tên truyện Số chương Số lượt xem
1 23684
1 25618
1 28474
1 26990
1 32531
1 39423
1 30694
1 50090
1 27581
9 158242
65 923879
1 11032
12 7023
1 27314
1 10315
24 53465
83 926783
12 12814
4 6976
13 7891
1 2 3 4 5 6 7 8
loading...

Đang tải...

loading...

Đang tải...