zendocoro
Thông tin cá nhân
zendocoro
zendocoro
Nam
30/07/1995
Lính Đánh Thuê
30/07/2012
Thông tin liên hệ
Không Rõ
Không Có
Không sài
Không Bi?t
Không có rì hết