Quy13416
Thành viên này đã bị khóa vĩnh viễn
Lý do: không thích thì cút
Người khóa: quantri
Thông tin cá nhân
Quy13416
Hồi ức.
Nam
22/01/1998
Thông tin liên hệ
******