nguoigiandi
Thành viên này đã bị khóa vĩnh viễn
Lý do: ks truyện của các nhóm dịch khác
Người khóa: Minhbagiang
Thông tin cá nhân
nguoigiandi
người bình thường
Không xác định
19/11/2019
Thông tin liên hệ