Saltania
Thành viên này đã bị khóa vĩnh viễn
Lý do: (nghi ngờ) team dịch phản động, chống đối với NTada, khi xoá truyện liên tục
Người khóa: quantri
Thông tin cá nhân
Saltania
Klee'sdaddy
Nam
01/01/1900
Xách xô vác xi
Thông tin liên hệ
******
ghi cho đỡ trống thôi
Thành tích
Tên truyện Số chương Số lượt xem
1 11699
5 39442
12 47074
10 64347
18 79738
5 90511
4 14166
1 27875
1 38834
1 5557
2 13698
2 6549
1 8029
18 299168
10 115379
5 36145
19 75334
3 17732
3 24671
8 54099
1 2 3 4
loading...

Đang tải...

loading...

Đang tải...