trungvavinhbo123
Thành viên này đã bị khóa
Ngày mở khóa: 17/10/2020
Lý do: edit truyện tệ hại và vu khống người khác vô cớ mặc dù đã được giải thích đầy đủ. Sẽ mở lại sau 30 ngày
Người khóa: phanthehien150196
Thông tin cá nhân
trungvavinhbo123
Shiraishi
Không xác định
01/01/0001
31/05/2020
Thông tin liên hệ