DarkFuture
Thông tin cá nhân
DarkFuture
DarkFuture
Nam
02/10/2004
Part-time tại quán net
25/07/2020
Thông tin liên hệ
Dunno man why the f*ck you ask?
"Tau sẽ trở thành người đàn ông vĩ đại nhất" - Eikichi Onizuka