Gon8790
Thông tin cá nhân
Gon8790
Gôn Oniichan
Nam
08/07/1990
DJ
Thông tin liên hệ
Nha Trang
******
Tôi là một con nghiện có văn hoá và vui vẻ