rdgotitn
Thông tin cá nhân
rdgotitn
aucentria
Nam
01/01/0001
ăn tạp-er; đọc chùa lâu năm; trans eng, edit, type, redraw, PR, beta,... tập sự
27/02/2021
Thông tin liên hệ
rất lắm mồm, lắm lời và lắm chuyện; acc này từng có rất nhiều tên nhưng tên phổ biến nhất là "tự kỉ"; cần tuyển trans eng khổ dâm (mà chắc chẳng có ai ứng đâu)
Thành tích
Tên truyện Số chương Số lượt xem
12 40082
33 91014
1 2967
1 4635
5. Huh?
1 3101
1 2797
1 2202
1
loading...

Đang tải...

loading...

Đang tải...