morn1801
Thông tin cá nhân
morn1801
Monz1801
Nam
18/01/1801
Học sinh
29/05/2021
Thông tin liên hệ
Hà Lội
Biết tiếng anh cơ bản, có thêm google để tra từ điển và các cấu trúc là dịch truyện ngon lành. Biết edit tàm tạm bằng photoshop. Thích đọc genben nhưng không gay, thích đọc psychological nữa (nhưng nói không với NTR)
Thành tích
Tên truyện Số chương Số lượt xem
101 189516
30 88254
2 2214
4 13652
3 3312
1 1375
4 7111
22 99919
34 301233
5 33763
18 39747
2 3402
13. Arma
41 74690
18 26385
106 625157
1
loading...

Đang tải...

loading...

Đang tải...