Niizato
Thành viên này đã bị khóa vĩnh viễn
Lý do: nick hạ đẳng
Người khóa: quantri
Thông tin cá nhân
Niizato
Hiro Niizato
Nam
01/01/0001
Thông tin liên hệ
******