Saku
Thông tin cá nhân
Saku
Hanaga Saku
Không xác định
01/01/2001
25/09/2021
Thông tin liên hệ
Một TL kiêm Redrawer nghiệp dư thích Saki nhưng lại ngu mạt chược (dù vẫn đang cố gắng học từng ngày).