Zoro123
Thành viên này đã bị khóa vĩnh viễn
Lý do: bye
Người khóa: quantri
Thông tin cá nhân
Zoro123
Zoro đi lạc
Nữ
01/01/0001
Thông tin liên hệ
******