KazutoCuong
Thành viên này đã bị khóa vĩnh viễn
Lý do: Chống đối cty
Người khóa: bravo333
Thông tin cá nhân
KazutoCuong
KazutoCuong
Nam
01/01/2006
Thông tin liên hệ
******