darkur719
Thành viên này đã bị khóa vĩnh viễn
Lý do: nick hạ đẳng
Người khóa: quantri
Thông tin cá nhân
darkur719
Dakurzczcz
Không xác định
Thông tin liên hệ
******