tây ngố
Thông tin cá nhân
tây ngố
Tây Siu Ngố
Nam
19/03/1996
Software Engineer
26/01/2012
Thông tin liên hệ
Seattle, USA