Allen Wallker
Thông tin cá nhân
Allen Wallker
Con Chiên Đạo Dụ
Nam
22/06/1996
Lắng nghe cảm xúc - lấp đầy khoảng trống
26/11/2012
Thông tin liên hệ
Nhà Crush của bạn
???
???
KOCHODAUDISVOMAY
1 con chiên ngoan đạo sẵn sàng sử dụng thứ quý báu nhất của bản thân để cứu rỗi người khác