Max_kute
Thông tin cá nhân
Max_kute
Lelouch Vi Britannia
Nam
19/01/1986
Hoàng Đế Thứ 99 Của Đế Quốc Britannia
04/01/2013
Thông tin liên hệ
Đế Quốc Britannia
http://m.comic.naver.com/webtoon/list.nhn?titleId=570506&week=mon
Thành tích
Tên truyện Số chương Số lượt xem
1 20801
1 49713
15 49348
8 83510
14 118206
28 160305
1 37021
1 65541
1 36820
29 326157
45 178157
51 154404
31 71676
7 60122
51 80539
100 246014
13 43855
6 39155
1 32770
20 141295
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... [cuối]
loading...

Đang tải...

loading...

Đang tải...