Max_kute
Thông tin cá nhân
Max_kute
Lelouch Vi Britannia
Nam
19/01/1986
Hoàng Đế Thứ 99 Của Đế Quốc Britannia
04/01/2013
Thông tin liên hệ
Đế Quốc Britannia
http://m.comic.naver.com/webtoon/list.nhn?titleId=570506&week=mon
Thành tích
Tên truyện Số chương Số lượt xem
1 34354
1 18535
1 47026
15 47421
8 73582
14 115726
28 149766
52 587408
1 35708
1 63531
1 35131
29 320474
45 172009
51 150362
31 68865
7 57516
51 72427
100 225352
90 174751
13 42665
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... [cuối]
loading...

Đang tải...

loading...

Đang tải...