Max_kute
Thông tin cá nhân
Max_kute
Lelouch Vi Britannia
Nam
19/01/1986
Hoàng Đế Thứ 99 Của Đế Quốc Britannia
04/01/2013
Thông tin liên hệ
Đế Quốc Britannia
http://m.comic.naver.com/webtoon/list.nhn?titleId=570506&week=mon
Thành tích
Tên truyện Số chương Số lượt xem
1 33796
1 17548
1 45870
15 46588
8 69237
14 114777
28 144052
52 580556
1 35126
1 62463
1 34328
29 316867
45 169385
51 148263
31 67487
7 56464
51 70032
100 215584
90 173163
13 42024
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... [cuối]
loading...

Đang tải...

loading...

Đang tải...