Max_kute
Thông tin cá nhân
Max_kute
Lelouch Vi Britannia
Nam
19/01/1986
Hoàng Đế Thứ 99 Của Đế Quốc Britannia
04/01/2013
Thông tin liên hệ
Đế Quốc Britannia
http://m.comic.naver.com/webtoon/list.nhn?titleId=570506&week=mon
http://www.mediafire.com/?07n751f5isw2a
a2v7tnrms4
Ta là Zero
Thành tích
Tên truyện Số chương Số lượt xem
1 29729
1 13067
1 41109
15 42142
8 60885
14 110226
28 133090
52 567354
1 30855
1 57817
1 29931
29 307347
45 163019
51 142371
31 63082
113 1216493
115 989507
7 52031
51 63619
100 198630
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... [cuối]
loading...

Đang tải...

loading...

Đang tải...