Max_kute
Thông tin cá nhân
Max_kute
Lelouch Vi Britannia
Nam
19/01/1986
Hoàng Đế Thứ 99 Của Đế Quốc Britannia
04/01/2013
Thông tin liên hệ
Đế Quốc Britannia
http://m.comic.naver.com/webtoon/list.nhn?titleId=570506&week=mon
Thành tích
Tên truyện Số chương Số lượt xem
1 19562
1 48428
15 48449
8 78961
14 116946
28 156547
1 36458
1 64776
1 36239
29 323251
45 174724
51 152212
31 70168
7 58783
51 75587
100 234992
90 176346
13 43391
6 38763
1 32427
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... [cuối]
loading...

Đang tải...

loading...

Đang tải...