Max_kute
Thông tin cá nhân
Max_kute
Lelouch Vi Britannia
Nam
19/01/1986
Hoàng Đế Thứ 99 Của Đế Quốc Britannia
04/01/2013
Thông tin liên hệ
Đế Quốc Britannia
http://m.comic.naver.com/webtoon/list.nhn?titleId=570506&week=mon
Thành tích
Tên truyện Số chương Số lượt xem
1 33374
1 17106
1 45253
15 46030
8 67358
14 114175
28 141199
52 576486
1 34681
1 61868
1 33840
29 314359
45 168270
51 147334
31 66906
113 1221784
7 55885
51 68869
100 211369
90 172138
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... [cuối]
loading...

Đang tải...

loading...

Đang tải...