Max_kute
Thông tin cá nhân
Max_kute
Lelouch Vi Britannia
Nam
19/01/1986
Hoàng Đế Thứ 99 Của Đế Quốc Britannia
04/01/2013
Thông tin liên hệ
Đế Quốc Britannia
http://m.comic.naver.com/webtoon/list.nhn?titleId=570506&week=mon
Thành tích
Tên truyện Số chương Số lượt xem
1 34039
1 17986
1 46334
15 46932
8 70797
14 115170
28 147104
52 583919
1 35371
1 62971
1 34691
29 318890
45 170499
51 149233
31 68204
7 56893
51 70907
100 219840
90 173836
13 42295
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... [cuối]
loading...

Đang tải...

loading...

Đang tải...