oatdophac_mc
Thông tin cá nhân
oatdophac_mc
Oắt ĐờPhắc-chan
Nam
05/01/1999
Học Sinh
30/06/2013
Thông tin liên hệ
d3_mc_99@yahoo.com.vn
0976585305
Tớ mới làm Translator Editor Manga. Mọi người thông cảm bỏ qua nếu có gì sai sót =='