blademaster
Thông tin cá nhân
blademaster
BladeMaster
Nam
09/02/2014
AB
09/02/2014
Thông tin liên hệ
Bình Thuận
Fan cuồng loli