congaluoc98
Thông tin cá nhân
congaluoc98
Otaku BaoDern
Nam
15/03/1998
Học sinh cấp 3
Thông tin liên hệ
Chương Mĩ Hà Tây ( bh là Hà Nội )
hoangtucon_0407
ko xài
******
01632952152
I can't live without you-Manga :)