daica123456dien
Thông tin cá nhân
daica123456dien
Đỗ Trọng Duy Anh
Nam
29/05/1995
làm tự do , tự lo rồi tự tử
28/07/2014
Thông tin liên hệ
Huế , Việt Nam
không có
không có
có mà không cho
thích truyện tranh và ghét drop , ghét luôn phong trào cân like và dis , đi theo Make Love Not War để chực thông :v
Thành tích
Tên truyện Số chương Số lượt xem
1 20292
1 27244
6 51748
5 42885
3 12222
3 16448
20 157870
2 15982
2 18910
4 25008
19 216349
4 44397
7 70990
1 16093
13 36686
1 24664
11 86956
3 27902
4 19815
4 94046
1 2 3 4
loading...

Đang tải...

loading...

Đang tải...