daica123456dien
Thông tin cá nhân
daica123456dien
Đỗ Trọng Duy Anh
Nam
29/05/1995
làm tự do , tự lo rồi tự tử
Thông tin liên hệ
Huế , Việt Nam
không có
không có
******
có mà không cho
thích truyện tranh và ghét drop , ghét luôn phong trào cân like và dis , đi theo Make Love Not War để chực thông :v
Thành tích
Tên truyện Số chương Số lượt xem
1 22945
1 29266
6 54620
5 51989
3 18489
20 170368
2 18096
2 20728
4 29232
19 227803
4 47225
7 82111
1 18099
13 39614
1 26216
11 95267
3 30180
4 23000
4 101286
3 36692
1 2 3 4
loading...

Đang tải...

loading...

Đang tải...