daica123456dien
Thông tin cá nhân
daica123456dien
Đỗ Trọng Duy Anh
Nam
29/05/1995
làm tự do , tự lo rồi tự tử
28/07/2014
Thông tin liên hệ
Huế , Việt Nam
không có
không có
có mà không cho
thích truyện tranh và ghét drop , ghét luôn phong trào cân like và dis , đi theo Make Love Not War để chực thông :v
Thành tích
Tên truyện Số chương Số lượt xem
1 21563
1 28228
6 53088
5 47613
3 14915
20 164418
2 17042
2 19950
4 27027
19 220877
4 45791
7 79034
1 17191
13 37883
1 25488
11 90681
3 29034
4 21086
4 99332
3 35802
1 2 3 4
loading...

Đang tải...

loading...

Đang tải...