LangThamKhiNguoi
Thông tin cá nhân
LangThamKhiNguoi
Nguyễn Viết Hiếu
Nam
29/10/1993
Hàng Không ( ăn hàng ở không)
Thông tin liên hệ
Tp. Hồ Chí Minh
******
0903062751
Kẹo Bạc hà nhân chocolate