billthuan1
Thông tin cá nhân
billthuan1
13T1==>
Nam
23/02/2015
Người qua đường
23/02/2015
Thông tin liên hệ
TPHCM
696-9696-113
Danh hiệu: Đại hiệp khách gian hồ Tình trạng: đã rửa tay gác kiếm Độ đẹp trai: vô đối Võ công: Nhất niệm Nhất Tinh Xuất Thông thạo: 9 9 69 loại tuyệt kỹ