genhai
Thành viên này đã bị khóa vĩnh viễn
Lý do: Lăng mạ người khác
Người khóa: ngankvn
Thông tin cá nhân
genhai
Vô Lệ
Nam
08/12/2016
Thông tin liên hệ
******