nghien12
Thành viên này đã bị khóa vĩnh viễn
Lý do: qc
Người khóa: ngankvn
Thông tin cá nhân
nghien12
nghien1
Không xác định
Thông tin liên hệ
******