ducanhvip
Thành viên này đã bị khóa vĩnh viễn
Lý do: Lăng mạ người khác
Người khóa: ngankvn
Thông tin cá nhân
ducanhvip
Anxhi
Nam
10/02/2003
10/02/2013
Thông tin liên hệ
Hãy là những thay đổi mà bạn muốn nhìn thấy trên thế giới. Sự hiểu biết cá nhân của các bạn mang những giấc mơ đến cuộc sống và hoàn tất những điều màu nhiệm. Các bạn là điều màu nhiệm của Tạo Hóa.